پنج شنبه, 13 آذر, 1399
THURSDAY, December 3, 2020
سه شنبه 30 بهمن
بازگشایی مجدد جاده شمشک به دیزین
سه شنبه 30 بهمن
فیلم از علی عمیم


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved