یکشنبه, 03 شهریور, 1398
SUNDAY, August 25, 2019
چهار شنبه 29 دی
اظهارات مدیر داخلی پیست دیزین در خصوص نقص فنی تله کابین دره (28 دی 95)


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved