جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022

آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
شنبه 10 اردیبهشت - تاکید به توسعه ورزش بعنوان راهکاری برای ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی
دو شنبه 29 فروردین - پایان فصل پیست دیزین
سه شنبه 09 فروردین - استقبال بهاری فوق العاده از پیست دیزین
یک شنبه 29 اسفند - پیام تبریک مدیر مجموعه های اسکی به مناسبت آغاز سال 1401
یک شنبه 29 اسفند - پیام تبریک مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به مناسبت آغاز سال
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved