شنبه, 30 تیر, 1403
SATURDAY, July 20, 2024
تعرفه ها
مجموعه های اسکی دیزین و شمشک
تعرفه های سال 1395
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
0بليط روزانه دیزین (چهارشنبه تا جمعه و روزهاي تعطيل) :1
0بليط روزانه دیزین (شنبه تا سه شنبه) :2
0بلیط گردشگری غیر اسکی باز دیزین (روزهای تعطیل) : 3
0بلیط گردشگری غیر اسکی باز دیزین (روزهای عادی) : 4
0بليط روزانه شمشک (شنبه تا چهارشنبه) :5
0بليط روزانه شمشک (پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل) :6
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved