یکشنبه, 03 تیر, 1403
SUNDAY, June 23, 2024
چهار شنبه 24 آبان
اقدامات مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی
اقدامات مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان در دیدار مصرزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با عسگریان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، صحبت های مقدماتی در خصوص احداث تصفیه خانه سیستم فاضلاب مجموعه ورزشی آزادی و تبادل نظر در خصوص اطلاعات فنی پروژه، نحوه اجرا و مشارکت طرفین صورت گرفت.

در این جلسه، رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت توسعه و جمعی از مدیران آب و فاضلاب استان تهران نیز حضور داشتند.


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved