سه شنبه, 25 مرداد, 1401
TUESDAY, August 16, 2022
شنبه 26 تیر
مزایده عمومی فروش ضایعات مجموعه های اسکی
مزایده عمومی فروش ضایعات مجموعه های اسکی
مزایده عمومی فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های اسکی دیزین و شمشک
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ، فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات و اقلام مازاد در مجموعه های اسکی شمشک و دیزین به شماره فرخوان 1000001091000005 با چاپ متن آگهی در روزنامه های هواداران پرسپولیس و اطلاعات، روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 با شرایط ذیل انجام می گردد.
الف) مبلغ کل پایه مزایده عبارت است از : 17.053.350.000ریال(هفده میلیارد و پنجاه و سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال).
ب) تضمین شرکت در مزایده عبارت است از : 852.667.500 ریال (هشتصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار و پانصد ریال).
ضمنا" سرکار خانم مرادزاده از طرف امور قراردادهای جاری شرکت توسعه بعنوان نماینده شرکت جهت باسخگوی به سوالات و هماهنگی های لازم معرفی گردید .
همچنین شماره تلفن زیرجهت هماهنگی اعلام میگردد.
تلفن ثابت : 23079147
تلفن همراه: 09124252905


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved