شنبه, 12 اسفند, 1402
SATURDAY, March 2, 2024
سه شنبه 20 دی
برگزاری مناقصه نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران
برگزاری مناقصه نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران
با حضور مدیرعامل شرکت توسعه صورت گرفت/

با حضور مدیرعامل شرکت توسعه صورت گرفت/

مناقصه نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امروز دوشنبه ۱۹ دی ماه مناقصه نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران با حضور مهیار عسگریان مدیرعامل شرکت، برگزار و پیمانکار منتخب معرفی شد.

در پایان این مناقصه که ابوالفتحی معاون فنی و مهندسی، رحیمی معاون پشتیبانی و جمعی از مدیران، ذیحساب عمرانی و نمایندگان مجموعه های ورزشی، طرح و برنامه، امور قراردادها و حراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حضور داشتند، پیمانکار مربوطه انتخاب شد.


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved