شنبه, 12 اسفند, 1402
SATURDAY, March 2, 2024
شنبه 11 آذر
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سال مالی 1401 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سال مالی 1401 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
به ریاست وزیر ورزش و جوانان انجام شد؛

مجمع عمومی و به طور فوق العاده عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سال 1401 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان و تصویب صورت های مالی توسط اعضای مجمع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، امروز شنبه 11 آذر 1402، مجمع عمومی و به طور فوق العاده عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سال 1401 شرکت با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع، سید محمد شروین اسبقیان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان، مهیار عسگریان سرپرست و سایر اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نیز نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران شرکت و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این مجمع به بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در سال مالی 1401 پرداخته شد و در نهایت با بررسی همه موارد، صورت های مالی مذکور مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved