سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
دو شنبه 15 شهریور
بررسی رفع نواقص فنی پیست بین المللی اسکی شمشک
بررسی رفع نواقص فنی پیست بین المللی اسکی شمشک
در دفتر معاونت مشارکتهای مردمی وجذب سرمایه صورت گرفت؛
وضعیت پیست اسکی شمشک با حضور معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیر مجموعه های اسکی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی؛ روز دوشنبه 15 شهریور ماه جلسه بررسی رفع نواقص فنی پیست بین المللی اسکی شمشک جهت آماده سازی و استاندارد کردن هر چه بهتر تجهیزات این پیست بین المللی با حضور آقایان "همدانی" معاون مشارکتها و جذب سرمایه، "عمیم" مدیر مجموعه های اسکی، "ترکاشوند" مدیراداره استاندارد شرکت توسعه و مسوولان اداره استاندارد استان تهران در دفتر معاونت مشارکتهای مردمی برگزار شد.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved