پنج شنبه 20 آبان حضور ملک نیا در پیست های اسکی دیزین و شمشک  
   
  مدیر جدید مجموعه های اسکی در پیست های بین المللی دیزین و شمشک حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ؛ صبح امروز پنجشنبه 20 آبان ماه "مهدی ملک نیا" در پیست های اسکی شمشک و دیزین حضور یافت تا ضمن بازدید از بخش های مختلف ، در جریان آخرین وضعیت این مجموعه ها قرار گیرد.
خطوط شاله، دره و قله پیست دیزین و خطوط ایستگاه های آفتاب و مهتاب پیست اسکی شمشک از جمله بخش هایی بودند که مورد بازدید وی قرار گرفت.
در ادامه مدیر مجموعه های اسکی با پرسنل و بهره بردار پیست اسکی دیزین دیدار و گفتگو کرد.