یک شنبه 23 آبان بررسی صحه گذاري الزامات بازرسي اداره استاندارد در پیست شمشک  
   
  عملیات استانداردسازی الزامات بازرسي اداره استاندارد در پيست شمشك ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ، پیرو تاکید مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور مبنی بر بازگشایی پیست بین المللی اسکی شمشک، پس از دو سال عدم فعالیت این سرمایه ملی ورزشی ،امروز یکشنبه 23 آبان ماه "مهدی ملک نیا" مدیر مجموعه های اسکی با حضور در شمشک مسائل و مشکلات فنی و عمرانی پیست اسکی شمشک را مورد بررسی قرار داد .
روندصحه گذاری استاندارد و رفع عدم انطباق گزارش بازرسی استاندارد مسائلی بود که مورد بررسی میدانی وی قرار گرفت.
در پایان ملک نیا جهت رفع مشکلات و نواقص موجود با کارشناسان فنی مجموعه های اسکی بحث و تبادل نظر کرد .
شایان ذکر است عملیات بهسازی تجهیزات، توسط پرسنل فنی و تاسیسات مجموعه های اسکی در حال انجام می باشد .