یک شنبه 28 آذر بارش نخستین برف سنگین پاییزی در پیست اسکی دیزین  
   
  به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ؛ تصاویری که از منطقه دیزین گرفته شده است. با توجه به اعلام هواشناسی در دو سه روز آینده مجددا بارش شدید برف را به همراه خواهیم داشت.