شنبه, 13 آذر, 1400
SATURDAY, December 4, 2021
گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
بررسی صحه گذاري الزامات بازرسي اداره استاندارد در شمشک
نمایش جزئیات
1400/08/23
بازدید ملک نیا از مجموعه های اسکی دیزین و شمشک
نمایش جزئیات
1400/08/22
بررسی میدانی، مهندس عاصم یوسفی ازپیست بین المللی شمشک
نمایش جزئیات
1400/08/12
بازدید مهندس عاصم یوسفی از پیست های اسکی شمشک و دیزین
نمایش جزئیات
1400/07/02
بازديد مدير مجموعه هاي اسكي ازعملیات اجرایی فندانسیون پایه های دکل قله
نمایش جزئیات
1400/06/23
آماده سازی دکل شماره 5 خط تله کابین قله دیزین جهت بتن ریزی
نمایش جزئیات
1400/06/03
آغاز ایمن سازی و اصلاح پایه های 5 و 6 تله کابین قله پیست دیزین
نمایش جزئیات
1400/05/31
روندآماده سازی و اورهال پیست بین المللی اسکی دیزین هفته پایانی مردادماه 1400
نمایش جزئیات
1400/05/23
بازدید رئیس فدراسیون اسکی از پیست بین المللی اسکی دیزین
نمایش جزئیات
1400/05/23
بازدید مهندس تقی زاده از پیست اسکی دیزین
نمایش جزئیات
1400/05/13
جلسه فنی و تخصصی شرکت توسعه با بهره بردار پیست اسکی دیزین
نمایش جزئیات
1400/05/09
بازدید مهندس حسن خانی از روند اورهال دستگاه های بالابر پیست اسکی دیزین
نمایش جزئیات
1400/05/04
...
صفحه 1 از 15 صفحه
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved