شنبه, 29 اردیبهشت, 1403
SATURDAY, May 18, 2024
یک شنبه 07 خرداد
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved