دوشنبه, 03 مهر, 1402
MONDAY, September 25, 2023
شنبه 09 اردیبهشت
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از پروژه ها و اماکن ورزشی اسلامشهر و دیدار با فرماندار


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved