یکشنبه, 03 تیر, 1403
SUNDAY, June 23, 2024
شنبه 23 اردیبهشت
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از ورزشگاه نقش جهان و جلسه با مدیرعامل سپاهان


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved