چهارشنبه, 26 مرداد, 1401
WEDNESDAY, August 17, 2022
دو شنبه 21 تیر
تودیع و معارفه مسئول حراست مجموعه های اسکی دیزین و شمشک


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved