سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
چهار شنبه 23 تیر
ادامه آماده سازی و ترمیم چمن پیست اسکی دیزین / هفته سوم تیر 1400


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved