چهارشنبه, 26 مرداد, 1401
WEDNESDAY, August 17, 2022
شنبه 19 تیر
حضور بازرس Ergonomy بهداشت حرفه ای استان البرز در پیست دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved