سه شنبه, 11 بهمن, 1401
TUESDAY, January 31, 2023
شنبه 17 دی
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه از پیست دوچرخه سواری، استخر قهرمانی و ورزشگاه فوتبال یادگار امام تبریز


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved