چهارشنبه, 09 آذر, 1401
WEDNESDAY, November 30, 2022
چهار شنبه 29 دی
استقبال خوب از پیست بزرگ دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved