دوشنبه, 03 اردیبهشت, 1403
MONDAY, April 22, 2024
سه شنبه 15 اسفند
مراسم روز درختکاری در مجموعه ورزشی انقلاب


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved