شنبه, 12 اسفند, 1402
SATURDAY, March 2, 2024
دو شنبه 03 بهمن
یک روز مفرح در پیست بین المللی اسکی دیزین - بهمن ماه 1401


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved