دوشنبه, 03 اردیبهشت, 1403
MONDAY, April 22, 2024
شنبه 17 دی
بازدید نایب رئیس مجلس و مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از پروژه‌های نیمه تمام ورزشی استان زنجان


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved