سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
سه شنبه 23 شهریور
بازديد مدير مجموعه هاي اسكي ازعملیات اجرایی فندانسیون پایه های دکل قله


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved