شنبه, 30 تیر, 1403
SATURDAY, July 20, 2024
شنبه 09 تیر
استقبال جامعه ورزش از صندوق سیار انتخابات ریاست جمهوری در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
عکس: سعید خلیلی - محسن منتظمی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved