دوشنبه, 03 مهر, 1402
MONDAY, September 25, 2023
دو شنبه 09 مرداد
انتصاب سرپرست های مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و انقلاب


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved