شنبه, 29 اردیبهشت, 1403
SATURDAY, May 18, 2024
شنبه 22 مرداد
مسابقات لیگ کشوری اسکی روی چمن به میزبانی دیزین پایان یافت


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved