سه شنبه, 05 بهمن, 1400
TUESDAY, January 25, 2022
چهار شنبه 14 اسفند
ادامه عملیات بازگشایی جاده شمشک به دیزین
چهارشنبه ۱۴ اسفند


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved